0034 685 034 727
[email protected]
Menu
0034 685 034 727 menu
  • Svenska

KØBSPROCESSEN – køb af fast ejendom i Malaga

Detta är en snabbguide med användbar information om köp av fastighet MALAGA, som här i Spanien är något annorlunda än i Sverige.

Köp av hus i Malaga – Tidsram

Det tar normalt mellan två till tre månader att genomföra ett köp av fastighet i Malaga, dvs. fastighetsaffärer i Spanien, som efter alla tidigare procedurer skall undertecknas av båda parter “Ante Notario” (“notarien”) som det kallas, direkt  övesatt från spanska.

Försäljning av egendom Malaga – Notarie – vad är en “Notario” i Spanien?

Underteckning af kontraktet vid försäljning av egendom Malaga sker genom et “Notaria”. Att vara Notario i Spanien är den högsta titeln inom spansk lag – varje Notario har sin egen titel och licensnummer, vilket också ger dem rätt att öppna en “NOTARIA” (notarkontor) som är öppet för alla medborgare, ungefär som en advokatbyrå.
Titeln betyder att man som Notario kan fungera som en självständig juridisk enhet, med det syfte att säkerställa att varje handel som gjorts i hans närvaro och med hans signatur sker på ett lagligt sätt. Det vill säga att ingen av parterna kan lura den andra.
En notarie går därför inte att förväxla med en advokat – en notarie kommer till exempel inte blanda sig i det överenskomna priset, om räntan på ett lån är överdrivet, eller om det finns “mögel i källaren eller hål i taket” … allt detta faller under Köparens advokats åtaganden sedan Notario granskat dokumenten med alla parter närvarande, och utgå från att det inte finns något hål i taket.
Hans roll som oberoende juridisk enhet innebär helt enkelt att se till att varje part är medveten om varje detalj i de avtal som parterna har ingått, och därmed att de handlingar som undertecknats i hans närvaro också stämmer överenskomna med avtalet
– Att skriva under med en notarie heter direkt översatt till spanska “firmar ante Notario” vilket innebär att ” underteckna framför en notarie.”