0034 685 034 727
[email protected]
Menu
0034 685 034 727 menu
  • Svenska

Bostadslån – lån vid köp av Bostad Costa del Sol

Bostadslån köp av fastighet Malaga Costa del sol

Köpa hus i Malaga förknippas oftast med ett bostadslån, och att finansieringen av köpet av den valda fastigheten kan låta sig göras.
COSTABOSTAD har stor kunskap av olika lokala banker och finansbolag, (alla med många års erfarenet av finansiering av husköp i Spanien), som vi kan hänvisa till om behovet att ta ett lån för att köpa fastighet på costa del Sol skulle visa sig.